Danh sách 10 điểm đến nổi bật tại Cầu

Chùa Cầu
Chùa Cầu
Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam, Vietnam